GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP


 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, thì: Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

Hồ sơ vụ án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Kính gửi: Công ty Luật TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ- ... ngày .../.../... về việc ...;

Giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-... ngày .../.../...;

Tên tôi là: ... , năm sinh: .../.../...

Địa chỉ thường trú: ...

Giấy CMND số ... cấp ngày .../.../... tại Công an ...;

Điện thoại: ...                                       Email: ...

Tham dự phiên tòa với tư cách là ..., tôi đồng ý mời luật sư Nguyễn Văn Quảng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 

Vậy, bằng giấy yêu cầu này, tôi đề nghị Công ty Luật TNHH MTV Sứ Mệnh Vàng cử luật sư Nguyễn Văn Quảng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong phiên tòa xét xử ... tại Toà án ... ./.

Trân trọng cảm ơn! 

Người yêu cầu

(Ký, ghi họ tên)

Xác nhận đồng ý của Công ty Luật TNHH MTV Sứ Mệnh Vàng:

GIÁM ĐỐC

Luật sư Nguyễn Văn Quảng

Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 (Khoản 2 Điều 27).Xem những bài viết liên quan:

Khởi tố theo yêu cầu của bị hại

Bộ luật tố tụng hình sự quy định một số tội phạm chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại, tức là cơ quan có thẩm quyền phải nhận được yêu cầu của bị hại mới được khởi tố vụ án, còn không thì việc khởi tố này là tr&aa...


Tội làm giả con dấu, tài liệu bị xử lý TNHS thế nào?

Tội làm giả con dấu, tài liệu và Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả đều được quy định tại cùng một điều luật. Cụ thể, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ kh&aacut...


LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Việc làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức rất tinh vi và khó phát hiện. Các giấy tờ thường được làm giả như: chứng chỉ, văn bằng, giấy khám sức khỏe, giấy tờ xe, … Theo đó, hành vi làm giả t&a...


TỘI MUA BÁN HÓA ĐƠN TRÁI PHÉP

1. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì? Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau: "Điều 23. S...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb