TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG


Thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài mới nhất 2024

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài năm 2023 vừa mới được điều chỉnh bổ sung theo quy định mới: Nghị định 70/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 18/9/2023. Nhà quản l&...


TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Kinh tế phát triển, các quan hệ lao động cũng phát triển theo và vì thế tranh chấp lao động rất dễ xãy ra, vì lợi ích của các bên trong quan hệ lao động là đối lập. Tranh chấp lao động được thể hiện dưới dạng tranh chấp...


Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông thường khi phát sinh quan hệ lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và thực hiện các thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Chế độ bảo hiểm x&...


TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Khái niệm -Trách nhiệm kỷ luật lao động là một loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ chịu một trong các hìn...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, bạn thuộc trường người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...


CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

Theo đó, việc cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn Để thực hiện, người sử dụng lao động phải đăng ký tài khoản để đăng...


NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHUYỂN TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có 6 trường hợp được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. - Người c...


LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG, TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề....


THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật Cơ sở pháp lý: + Nghị định số 11/2016/NĐ-CP + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13   1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương bin...


NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Những trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Cơ sở pháp lý: + Nghị định số 11/2016/NĐ-CP + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13   Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấ...


THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động + Nghị định số 11/2016/NĐ-CP + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13  Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không qu&aacut...


THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú tại Việt Nam Cơ sở pháp lý + Nghị định số 11/2016/NĐ-CP + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm...


KÝ HIỆU VISA THỊ THỰC VIỆT NAM CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Trước đây visa thị thực của Việt Nam cấp cho người nước ngoài có các ký hiệu như B2, B3, C1, C2, D.....cho các loại thị thực vào Việt Nam với các mục đích khác nhau.  Tuy nhiên những ký hiệu đó sẽ được thay...


LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHÔNG?

Lao động phổ thông có được cấp giấy phép lao động không? Trả lời: Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam quy định những người được cấp giấy ph&ea...


THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Cơ sở pháp lý: + Nghị định số 11/2016/NĐ-CP + Bộ luật lao động số 10/2012/QH13  Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại...


CHÍN LỖI SỰ NGHIỆP CẦN LOẠI BỎ TRONG NĂM 2017

Nếu đã sẵn sàng đón nhận một sự nghiệp thành công hơn trong năm 2017, hãy tránh xa một số lỗi có thể ngăn cản sự tiến bộ của bạn.  Dưới đây là những lỗi nghề nghiệp mà những người khao khát thành c&ocirc...


THÔNG TƯ 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH   BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 47/2015/TT-BLĐTBX...


ĐIỀU KIỆN & THỦ TỤC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2012/NĐ-CP), người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởn...


DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ, KHÔNG CÓ VIỆC LÀM NLĐ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG?

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy đ...


VỢ KHÔNG CÓ BHXH NHƯNG CHỒNG VẪN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN NẾU...

 Dù vợ không có bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng người chồng có mua thì khi vợ sinh con thì chồng được chế độ thai sản đã được quy định trong luật. Mặc dù không có BHXH vì chỉ ở nhà nội trợ nhưng chị M.T.H....


NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 mới nhất theo Luật việc làm số 38/2013/QH13 gồm: Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ...


Các trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ ngày 01/01/2016,NĐ 115/2015NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH bắt buộc tại Điều 88 của Luật BHXH 2014 được quy định như sau: - Các trường hợp tạm dừng đ&oacut...


Chế độ nghỉ hưu trước tuổi thay đổi thế nào từ năm 2016?

Bà Lê Hoa Lan (TP. Hà Nội) là công nhân của Công ty May 40 (cũ), đã đóng BHXH được 18 năm. Khi công ty cổ phần hóa, bà Lan nghỉ việc theo chế độ quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, nhưng chưa thanh to&aacut...


Hướng dẫn chế độ thai sản mới nhất

(TVPL)Chế độ thai sản là một trong những vấn đề mà các lao động nữ quan tâm hàng đầu khi tham gia bảo hiểm xã hội. Một vấn đề mà rất nhiều lao động nữ hiện nay đang thắc mắc rằng chế độ thai sản hiện nay như thế nào? Điều kiện được hưởng chế độ?...


Tư vấn xin giấy phép lao động

Bạn đang cần xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Với  đội ngũ Luật sư, chuyên viên, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp Luật Sứ mệnh vàng sẽ tư vấn cho bạn một cách tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để...


Tư vấn pháp luật lao động

1.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật chung về lao động: Tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và c&aac...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb