LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN


MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH, PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Như chúng ta đã biết, để thực hiện được việc áp dụng biện pháp bảo đảm, thực hiện kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án thì việc xác định, phân chia phần quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người phải thi h&agrave...


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ củ...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi cục Thi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của C...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Ch...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi...


Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự

Tôi có một bản án dân sự mà 07 năm nay chưa thấy thi hành. Xin luật sư tư vấn về Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp th...


Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nộp tiền để được nhận lại tài sản hay không?

Câu hỏi: Điều 7b Luật THADS năm 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo quy định của pháp luật về THADS, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có quyền nộp tiền để được nhận lại tài sản (...


Khi nào thi hành án?

Câu hỏi: Khoản 1, Điều 36 Luật THADS năm 2014 quy định:“Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Thời hạn ra quyết đị...


Sự chồng chéo trong qui định pháp luật về chưa có điều kiện thi hành án

Câu hỏi: Tại điểm c khoản 1 điều 44a Luật THADS năm 2014 qui định về một trong các trường hợp Cơ quan THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là: “Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi h&agrave...


Xác định thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Tr­ường hợp đất đã chuyển như­ợng cho ng­ười khác từ trư­ớc khi có bản án, như­ng ngư­ời mua mới chỉ làm thủ tục hợp đồng chuyển như­ợng đã công chứng, như­ng chư­a làm thủ tục chuyển quyền sử...


Thế nào là vì lý do chính đáng mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định?

Câu hỏi: Tại điểm b, khoản 1, Điều 48 Luật THADS năm 2014 qui định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp “Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì...


Thi hành án ảnh h­ưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ng­ười thứ ba giải quyết ra sao?

Câu hỏi: Tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định “Đ­ương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc ng­ười đư­ợc thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân...


Chấp hành viên xác định, phân chia tài sản chung

Câu  hỏi:  Theo Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 thì Chấp hành viên không có quyền tự xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, tuy nhiên tại đi...


Chủ tich UBND thành phố can thiệp sai quy định vào quá trình thi hành án thì giải quyết ra sao?

Câu hỏi: Chi cục thi hành án dân sự thành phố B tỉnh H tổ chức thi hành án phần án phí trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án nhân dân thành phố B liên quan đến vi...


Chủ động thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật THADS năm 2014 thì chấp hành viên được ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp“Thi hành...


Thi hành án ra sao khi diện tích đất không đủ diện tích tối thiểu cấp GCNQSDĐ?

Câu hỏi: Theo qui định tại Điều 110 Luật THADS năm 2014 quy định “... Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện phải thu hồi đất,...


Yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm

Câu hỏi: Khoản 2, Điều 48 Luật THADS năm 2014 qui định Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc...


Viện kiểm sát có quyền đề nghị hủy việc bán đấu giá được không?

 Câu hỏi: Người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản; nhưng Luật THADS năm 2014 không qui định...


Ban hành quyết định THA mới theo nội dung của quyết định giám đốc thẩm hay sao?

Câu hỏi: Trong thời gian vừa qua có một số đơn vị lúng túng khi nhận được quyết định giám đốc thẩm có nội dung sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực đang thi h&agr...


Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm xã hội, cơ quan Đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm trong thi hành án dân sự

Câu hỏi: Luật thi hành án dân sự đã qui định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm xã hội, cơ quan Đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm trong...


Tài sản đã hư hỏng hoặc tẩu tán làm sao thi hành án?

Câu hỏi: Trong thực tế thi hành án có nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện việc kê biên tài sản của Công ty, doanh nghiệp, tài sản đã thế chấp với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, cụ thể:   &n...


Xác định thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Tr­ường hợp đất đã chuyển như­ợng cho ng­ười khác từ trư­ớc khi có bản án, như­ng ngư­ời mua mới chỉ làm thủ tục hợp đồng chuyển như­ợng đã công chứng, như­ng chư­a làm thủ tục chuyển quyền sử...


Người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản hoặc có tài sản duy nhất

Câu hỏi: Người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản hoặc có tài sản duy nhất có giá trị để thi hành án là khối tài sản chung vợ chồng, tài sản c...


Thi hành án trong khi người phải thi hành án không có hộ khẩu thường trú, không tạm trú và không có tài sản

 Câu hỏi: Tại một số địa phương lượng án chưa có điều kiện thi hành án còn tồn nhiều, trong đó chiếm không nhỏ các việc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án do bản án...


Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức có liên quan?

Câu hỏi 30:  Điều 12 Luật THADS năm 2014 và Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức có liên quan. Hiện nay, Luật THADS cũng như các văn bản hướng dẫn lại không quy định tr...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb