ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ


Theo quy định tại Điều 199, Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự: Trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.    

HỒ SƠ VỤ ÁN

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi: ...

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ-... ngày .../.../... của ... về việc  ...;

Căn cứ giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-... ngày .../.../... của Tòa án ...; 

Tôi tên là: ..., năm sinh: .../.../...

Địa chỉ: ...

Giấy CMND số ... ngày cấp .../.../... tại Công an ...;

Điện thoại: ...                 Email: ...

Tham dự phiên tòa với tư cách là: ...

Nay, tôi có nguyện vọng xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm, được đưa ra xét xử vào lúc ... giờ ...’, ngày .../.../..., tại Tòa án nhân dân ...;

Lý do xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm như sau:

- ...;

Vậy, tôi mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Tòa án nhân dân ..../.

Trân trọng cảm ơn!

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Người làm đơn
 
... 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 (K 1 Đ 199, K 2 Đ 266). 

 Xem những bài viết liên quan:

Cho người khác vay nặng lãi có khởi kiện đòi lại tiền được không?

Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 thì trong giao dịch dân sự, cho vay với lãi suất quá 100%/năm được xem là hành vi có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Như vậy, dưới góc độ pháp luật thì lãi suất vượt q...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ. Thẩm quyền của Tòa án nhân d&aci...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang. Thẩm quyền của Tòa án nh&aci...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Thẩm quyền của Tòa án...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb