Gởi tin nhắn đến chúng tôi
Dịch vụ | TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG
Thứ tư, 02/12/2020, 11:51 GMT+7 | Xem: 39

 Hợp đồng là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ.

Một người có quyền tự do giao kết hợp đồng, nghĩa là tự do quyết định mình sẽ bị ràng buộc như thế nào. Một khi đã tuyên bố ý chí về sự tự ràng buộc thì người đó không còn được tự do thực hiện nghĩa vụ nữa mà sẽ bị cưỡng chế thực hiện. Hiệu lực ràng buộc của hợp đồng được hiểu là cam kết phải được tôn trọng. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự hiện hành quy định: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”.

Hợp đồng có thể được thực hiện ngay khi các bên đạt được sự thoả thuận. Đối với các hợp đồng đơn giản thì cử chỉ, lời nói là hình thức thể hiện hợp đồng; về sau hợp đồng dưới hình thức văn bản xuất hiện. Đối phó với sự gian dối, lật lọng trong giao dịch, hình thức văn bản có chứng thực, chứng nhận dần được hình thành nhằm gia tăng tính pháp lý của hợp đồng để bảo vệ lợi ích của các bên tham gia ký kết.

Khi pháp luật có quy định hay khi các bên có thoả thuận về hình thức của hợp đồng thì hợp đồng phải được thể hiện dưới hình thức đó. Về nội dung, hợp đồng phải có đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên đối với hợp đồng đó. Ngoài ra, hợp đồng có thể có các nội dung khác nhưng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Hợp đồng có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau:

Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh thì hợp đồng được chia thành hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương rnại, hợp đồng lao động...:

Căn cứ vào sự độc lập, hợp đồng được chia thành hợp đồng chính và hợp đồng phụ;

Căn cứ vào thời gian thực hiện, hợp đồng được chia thành hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng dài hạn;

Căn cứ vào tính chất của giao dịch, hợp đồng được chia thành hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng môi giới...

Hợp đồng được giao kết đúng pháp luật có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên đã giao kết. Hợp đồng chỉ có thể được sửa đổi hoặc huỷ bỏ theo sự thoả thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Luật sư chuyên về hợp đồng

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

+ Lượt truy cập : 297.877

+ Đang online : 47

+ Hôm nay : 212

+ Hôm qua : 767

Thiet ke web da nang