Gởi tin nhắn đến chúng tôi
Dịch vụ | TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI
Thứ năm, 18/05/2017, 17:29 GMT+7 | Xem: 273

 Bồi thường về đất vượt hạn mức

Đầu năm 2017 tôi nhận được quyết định thu hồi đất. Diện tích 300m2 đất ở của chúng tôi. Trong diện tích này thì có tất cả 8 sổ hộ khẩu. Phương án bồi thường thì chỉ bồi thường đất ở cho chúng tôi là 200m2 vì đây là hạn mức giao đất ở tối đa của tỉnh, phần còn lại sẽ bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Năm 2003, mảnh đất này đã được cấp sổ đỏ với diện tích là 300m2, trong sổ có ghi là mục đích sử dụng để ở. Hàng năm nhà tôi vẫn đóng thuế đất thổ cư đầy đủ. Vậy khi thu hồi thì chúng tôi có được bồi thường về đất vượt hạn mức không và họ nói như vậy có đúng không?

 Thứ nhất, xác định loại đất đối với phần đất vượt hạn mức

Căn cứ Điều 75 Luật đất đai 2013 về điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

“Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ……. (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó“.

Theo đó, nếu việc cấp Giấy chứng nhận là đúng thì hiện nay, toàn bộ diện tích của gia đình bạn sẽ được xác định là đất ở.

Thứ hai, điều kiện bồi thường về đất khi bị thu hồi

Căn cứ Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định: 

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ………. (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……. theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Theo quy định trên, hộ gia đình – cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất. Do đó, trong trường hợp này, nhà bạn đã được nhà nước cấp sổ đỏ vào năm 2003 với diện tích là 300m2 đất ở nên khi thu hồi thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

 Thứ ba, về phương thức bồi thường khi thu hồi đất

Bên cạnh đó, Điều 79 Luật đất đai năm 2013 thì bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Pháp luật không quy định về trường hợp đất ở vượt hạn mức khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường nên trong trường hợp này, diện tích đất nhà bạn được bồi thường là 300m2 đất thổ cư. Về phương thức bồi thường thì: 

+) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; 

+) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

Vậy

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ bồi thường về đất đối với 200m2 còn diện tích còn lại thì bồi thường theo giá đất nông nghiệp là chưa đúng. Do đó, bạn có thể khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để được giải quyết.

 

 

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
  • Hướng dẫn chi tiết Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai (19/09/2019)
  • KHÔNG CÓ GIẤY TỜ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ KHÔNG? (08/08/2019)
  • NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU ĐẤT, NHÀ Ở VIỆT NAM (22/06/2019)
  • LUẬT SƯ THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (27/07/2018)
  • DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI (25/07/2018)

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

+ Lượt truy cập : 240.902

+ Đang online : 8

+ Hôm nay : 110

+ Hôm qua : 156

Thiet ke web da nang