Gởi tin nhắn đến chúng tôi
Dịch vụ | TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ
GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP
Thứ ba, 26/07/2016, 17:07 GMT+7 | Xem: 1.635

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, thì: Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

Hồ sơ vụ án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Kính gửi: Công ty Luật TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ- ... ngày .../.../... về việc ...;

Giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-... ngày .../.../...;

Tên tôi là: ... , năm sinh: .../.../...

Địa chỉ thường trú: ...

Giấy CMND số ... cấp ngày .../.../... tại Công an ...;

Điện thoại: ...                                       Email: ...

Tham dự phiên tòa với tư cách là ..., tôi đồng ý mời luật sư Nguyễn Văn Quảng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 

Vậybằng giấy yêu cầu này, tôi đề nghị Công ty Luật TNHH MTV Sứ Mệnh Vàng cử luật sư Nguyễn Văn Quảng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong phiên tòa xét xử ... tại Toà án ... ./.

Trân trọng cảm ơn

Người yêu cầu

(Ký, ghi họ tên)

Xác nhận đồng ý của Công ty Luật TNHH MTV Sứ Mệnh Vàng:

GIÁM ĐỐC

Luật sư Nguyễn Văn Quảng

Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 (Khoản 2 Điều 27).

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

+ Lượt truy cập : 311.034

+ Đang online : 40

+ Hôm nay : 74

+ Hôm qua : 504

Thiet ke web da nang