Gởi tin nhắn đến chúng tôi
Dịch vụ | TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ
ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ
Thứ ba, 26/07/2016, 17:35 GMT+7 | Xem: 1.523

 Theo quy định tại Điều 199, Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự: Trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.    

HỒ SƠ VỤ ÁN

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi: ...

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ-... ngày .../.../... của ... về việc  ...;

Căn cứ giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-... ngày .../.../... của Tòa án ...; 

Tôi tên là..., năm sinh: .../.../...

Địa chỉ...

Giấy CMND số ... ngày cấp .../.../... tại Công an ...;

Điện thoại: ...                 Email: ...

Tham dự phiên tòa với tư cách là: ...

Nay, tôi có nguyện vọng xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm, được đưa ra xét xử vào lúc ... giờ ...’, ngày .../.../..., tại Tòa án nhân dân ...;

Lý do xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm như sau:

- ...;

Vậy, tôi mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Tòa án nhân dân ..../.

Trân trọng cảm ơn!

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Người làm đơn
 
... 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 (K 1 Đ 199, K 2 Đ 266). 

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SỨ MỆNH VÀNG

+ Lượt truy cập : 245.799

+ Đang online : 5

+ Hôm nay : 26

+ Hôm qua : 166

Thiet ke web da nang